Firmast

  Peaprojekteerimine

  Ehitusprojektid

  Detailplaneeringud

  Energiamärgised

  Tehtud projektid

  Kontakt

 
 

Ehitusprojektid


Teie saate tellida meilt ehitusprojekt, sh rekonstrueerimise ehitusprojekt. Vajaduse korral koostame tehnilise ülesanne, täidame vajalike taotlusi KOVisse, tellime geodeetilisi ning geoloogilisi uuringuid, koostame arhitektuurne ning ehituskonstruktsioonide projekte ning tellime oma partneritelt muud vajalikud ehitusprojekti osad.

Ehitusprojekti tellimisel tuleb määrata projekti staadiumi. On olemas ehitusprojekti kolm staadiumi:
  1. Eelprojekt (EP)
  2. Põhiprojekt (PP)
  3. Tööprojekt (TP)
Esimene staadium - EELPROJEKT on vajalik ehitusloa taotlemiskes.

Esimene staadium - PÕHIPROJEKT on vajalik ehitushange korraldamiseks ning eelarve koostamiseks.

Esimene staadium - TÖÖPROJEKT on vajalik ehitajale ehitustööde teostamiseks.